COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 

Prezentare şi atribuţii principale S.P.C.L.E.P. Piatra Neamţ


     Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Piatra Neamţ, denumit în continuare serviciu public comunitar local, este organizat în subordinea consiliului local al municipiului Piatra Neamţ, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
     Serviciul public comunitar local este constituit, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al consiliului local al municipiului Piatra Neamţ şi a formaţiunii locale de evidenţă informatizată a persoanei.
     Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Piatra Neamţ este constitut fără personalitate juridică, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 23.12.2004.
     Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor în sistem de ghişeu unic.
     Activitatea serviciului public comunitar se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv în baza şi în executarea legii.
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este organizat la nivel de serviciu şi are în componenţă Biroul de Stare Civilă şi Biroul de Evidenţă a Persoanelor.
          - atribuțiile serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Piatra Neamț
          - competenţă soluţionare probleme specifice de evidenţă a persoanelor

 

Având în vedere adresa Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București nr. 3226154 din 11.11.2020, vă facem cunoscut că măsurile privind declararea și înregistrarea actelor de naștere/deces pe perioada stării de urgență și menținute pe perioadă de 6 luni de la încetarea stării de urgență prin Ordonanța de Urgență a Guvernului  României  nr. 70 din 14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15.05.2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 (Punctul XIII art. 57-59) își încetează aplicabilitatea.
Astfel, începând cu data de 16.11.2020, se va reveni la procedurile de declarare și înregistrare a actelor de naștere și de deces reglementate prin dispozițiile legale în vigoare, potrivit cărora Certificatele medicale constatatoare ale nașterii/decesului - în original se vor înmâna direct declaranților în vederea depunerii lor la Biroul de Stare Civilă din cadrul Primăriei Piatra-Neamț.
 

Având în vedere numărul mare de persoane care solicită eliberarea actelor de identitate în această perioadă vă informăm că am prelungit programul de lucru cu publicul la ghișeul nr. 2 de primiri documente în baza planificarilor telefonice la nr. de telefon 0233210411 în zilele de luni, marţi, miercuri și joi de la 12.30 la 15.30. Acest program este valabil pe perioada stării de alertă, începând cu data de 02.06.2020.
 

Anunţ privind desfăşurarea activităţilor de lucru cu publicul la nivelul Biroului Public Comunitar Local de evidenţă a Persoanelor Piatra Neamţ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

• Ghişeul nr. 1 Primiri documente în baza planificării online pe site-ul Primăriei mun. Piatra Neamţ, www.primariapn.ro, secţiunea planificare online carte de identitate,
-    Luni 08.30 – 11.30 şi 12.30 – 15.30
-    Marţi 08.30 – 11.30 şi 12.30 – 15.30
-    Miercuri 08.30 – 11.30 şi 12.30 – 18.00
-    Joi 08.30 - 11.30 şi 12.30 – 15.30
În zilele de vineri, în intervalul orar 08.30 – 10.30 la ghişeul nr. 1 se vor primi cererile de eliberare a cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România doar în baza planificărilor telefonice la nr. de telefon 0233210411.

• Ghişeul nr. 2 Primiri documente doar în baza planificării telefonice la nr. de telefon 0233210411,
-    Luni 08.30 – 11.30 şi 12.30 – 15.30
-    Marţi 08.30 – 11.30 şi 12.30 – 15.30
-    Miercuri 08.30 – 11.30 şi 12.30 – 15.30
-    Joi 08.30 – 11.30 şi 12.30 – 15.30
-    Vineri 08.30 – 11.30

• Ghişeul nr. 3  Eliberări acte în baza planificărilor primite la depunerea cererilor de eliberare a actelor de identitate/de înscriere în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.
-    Luni 08.30 – 11.30 şi 12.00 – 16.00
-    Marţi 08.30 – 11.30 şi 12.00 – 16.00
-    Miercuri 08.30 – 11.30 şi 12.00 – 18.00
-    Joi 08.30 - 11.30 şi 12.00 – 16.00
-    Vineri 08.30 – 11.30 şi 14.00 – 16.00.

 

Vă adresăm rugămintea ca la intrarea în ghişeu să prezentaţi chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate (se achită la Direcţia de Taxe şi Impozite care se află în Mall Forum Center, nivel 3), cererea de eliberare a actului de identitate sau de înscriere în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei să fie completată (cu excepţia semnăturii) iar documentele necesare să fie în original şi copie xerox (cu excepţia adeverinţei de rol şi a extrasului de carte funciară care se depun la dosar în original).
Informaţiile cu privire la documentele/taxele necesare se regăsesc pe site-ul Primăriei mun. Piatra Neamţ www.primariapn.ro secţiunea Acte necesare, la avizierul serviciului sau pot fi obţinute şi telefonic la nr. de telefon 0233210411.
Cetăţenii sunt rugaţi să respecte ora de programare, să evite aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului şi să respecte celelalte măsuri instituite pe perioada stării de alertă.


Vă prezentăm şi prevederile legale aplicabile începând cu data de 15 mai 2020 privind valabilitatea actelor de identitate, după cum urmează:
• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative
• CAPITOLUL IX: Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Art. 45
(1)În măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.
(2)Termenul de valabilitate prevăzut la alin. (1) se menţine şi pentru actele de identitate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al căror termen de valabilitate a expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgenţă potrivit Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.
• LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Art. 4
(5)Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.
 

 

     Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor are în componență două birouri, Biroul de Stare Civilă, cu sediul în incinta Primăriei mun. Piatra Neamt, str. Ștefan cel Mare, nr. 6 - 8 și Biroul de Evidență a Persoanelor cu sediul în incinta Mall Forum Center, str. Cuiejdi, nr. 1B.

      Contact: Biroul Stare Civilă, tel. 0233218991, fax 0233212142
      Biroul de Evidență a Persoanelor, tel. 0233210411, fax 0233211499
 

Program Biroul de Evidență a Persoanelor

 

Ghişeul de primiri documente:
      Luni 08.30 - 15.30
      Marţi 08.30 - 15.30
      Miercuri 08.30 - 18.00
      Joi 08.30 - 15.30
      Vineri 08.30 - 12.30
Ghişeul de eliberări acte:
      Luni 08.30- 16.30
      Marţi 08.30 - 16.30
      Miercuri 08.30 - 18.30
      Joi 08.30 - 16.30
      Vineri 08.30 - 12.30 şi 14.00 - 16.30

 

Programare Online evidența persoanelor Piatra Neamț

program de lucru cu publicul

 

     Vă informăm că începând cu data de 15.04.2019 cererile de eliberare a cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (S.D.R.) pentru persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România se depun doar la ghişeul nr. 1, în zilele de vineri între 08.30 şi 10.30.
     Din data de 23.10.2017 cetăţenii cu domiciliul în mun. Piatra Neamț și în cele 14 comune arondate Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Piatra Neamt respectiv, Alexandru cel Bun, Bârgăuani, Bodeşti, Dobreni, Dochia, Dragomireşti, Dumbrava Roşie, Girov, Gârcina, Mărgineni, Negreşti, Pângăraţi, Ştefan cel Mare şi Tarcău pot să se planifice online pentru depunerea cererilor prin care se solicită eliberarea actului de identitate pentru următoarele motive: detalii (format .pdf)

     - program de lucru cu publicul (format .pdf)

 

Program de audiențe

 

    - detalii (format .pdf)

 

 

Program Biroul Stare Civilă

 

Începând cu data de 19 martie 2020, Biroul Stare Civilă din cadrul Primăriei Piatra-Neamț desfășoară cu publicul doar următoarele activități:
- Înregistrarea nașterii și a decesului prin prezentarea cetățenilor direct la sediul instituției după programul următor: luni, marți, miercuri, joi primiri și eliberări documente între orele 08:30 – 14:00, iar vineri între orele 08:30 – 13:00. Sâmbăta este program cu publicul doar pentru înregistrări decese, între orele 09 -12:00.
- Depunerea cererilor de eliberare a duplicatelor certificatelor de stare civilă, doar în baza planificării telefonice la numărul de telefon 0233218019.
- Depunerea cererilor de transcrierea / înscrierea mențiunilor privind modificările intervenite în străinătateîn registrele de stare civilă române a certificatelor / extraselor de stare civilă procurate din străinătate în baza programărilor online pe site-ul instituției www.primariapn.ro sau telefonice, la numărul de telefon 0233218019.
- Eliberarea tuturor documentelor în orarul susmenționat, în baza planificărilor primate la depunerea actelor.

- detalii (format .pdf)

 

 

    În atenţia cetăţenilor care se adresează 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Piatra Neamţ

 

 

     În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din O.U.G. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite (dosare la care se efectuează verificări suplimentare, prevăzute de lege), termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

     Pentru dosarele care nu necesită verificări suplimentare, în anumite situaţii, respectiv motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale, bancare, poştale, etc. şeful serviciului/persoana desemnată să coordoneze/conducă activitatea serviciului, la solicitarea cetăţeanului, poate să dispună eliberarea actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului.

     Persoanele care solicită eliberarea actului de identitate înainte de termenul planificat la ghişeu se vor prezenta în audienţă la şeful serviciului/persoana desemnată să coordoneze/conducă activitatea serviciului cu cererea-tip primită de la ghişeul de primiri documente în următorul interval orar:

               Luni, marţi, miercuri şi joi - 12.00 - 13.00

               Vineri 12.00 – 12.30

     Pentru eliberarea actului de identitate înainte de termenul planificat la ghişeu nu există nici o taxă suplimentară.

     Nu pot fi soluţionate înainte de termenul planificat la ghişeu cererile de eliberare a actelor de identitate la care sunt necesare verificări suplimentare (verificări pierdere buletin de identitate, verificări majori fără acte de identitate, neconcordanţe în actele de stare civilă, aviz de la serviciul de paşapoarte pentru schimbarea domiciliului din străinătate în România, verificări cetăţenie, verificări fizionomie, verificări declaraţii pe propria răspundere în cazurile prevăzute de lege, verificări persoane din categoria celor lipsite de adăpost, verificări în evidenţele altor servicii,etc.)

     De regulă, la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Piatra Neamţ termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de 10 zile lucrătoare.

    În situaţii deosebite în care, din motive obiective, se stabileşte termenul de soluţionare a cererilor de eliberare a actului de identitate într-o perioada mai mare de 10 zile lucrătoare cetăţenii sunt informaţi la ghişeele serviciului de evidenţă a persoanelor.

    Contravaloare Carte de identitate 7 lei
   
Contravaloare Carte de identitate provizorie 1 leu
    Taxă furnizare date cu caracter personal din R.N.E.P. 1 leu/persoana verificată.
   Respectivele taxe se plătesc la Direcția de Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț cu următoarele informații privind plata:
   IBAN - RO49TREZ49121340202XXXXX,

   BENEFICIAR: MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, CUI 2612790

 

 

Program transcriere în registrele de stare civilă

 

► Transcriere certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă pentru cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România


    Având în vedere:
- număr mare de dosare transcriere depuse până în prezent;
- numărul mare de persoane care se adresează în continuare serviciului nostru pentru depunerea solicitărilor de acest tip;
- pentru a asigura accesul tuturor cetăţenilor la serviciile instituţiei indiferent de domiciliul/reşedinţa acestora (din ţară sau din străinătate);
- pentru a asigura soluţionarea lucrărilor specifice în termenul legal cu personalul existent în acest moment în cadrul Biroului de Stare Civilă, vă informăm că începând cu data de 02.03.2018 vom asigura următorul programul de lucru cu publicul pentru soluţionarea acestui tip de solicitări după cum urmează: - detalii (format .pdf)

 Programări Online Transcrieri