COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

Misiune, Viziune, Valori

 

 

MISIUNEA - administraţiei publice pietrene este "de a fi permanent în slujba comunității locale pentru a rezolva nevoile acesteia, asigurând astfel îmbunătățirea calității vieții cetățenilor Municipiului Piatra Neamț"

 

VIZIUNEA - noastră strategică: în 2020 Piatra Neamt va fi "un oraş inteligent, al soluţiilor ecologice, având ca principal motor al dezvoltării în această direcţie exploatarea potenţialului turistic, devenind un oraş în care este plăcut să locuieşti, să faci afaceri şi turism"

 

Mai mult decât atât, în urma adoptarii unei noi direcții de acțiune numită generic "Misiunea smart city", Municipiul Piatra Neamț si-a propus să devină, tot pînă în 2020, "un oraș care, utilizând în mod transparent noile tehnologii, echipamentele digitale și soluțiile inovative în beneficiul generației actuale și al celor viitoare, își va fructifica resursele și oportunitățile, își va procesa și recicla reziduurile, emisiile și deșeurile, și își va manifesta responsabilitatea socială într-o asemenea manieră, încât să fie recunoscut de proprii locuitori, de oamenii de afaceri și de turiști, ca un Oraș Inteligent"

 

   VALORILE care stau la baza activitatii noastre in serviciul public sunt :

 

-  Profesionalism și inovație în exercitarea funcției publice

-  Transparența actului administrativ

-  Flexibilitate, adaptabilitate și dinamism

-  Calitatea serviciilor publice furnizate

-  Onestitate și integritate în exercitarea funcției publice

-  Comunicare eficientă inter și intra - instituțională

-  Respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale

 

La acestea se adaugă PRINCIPIILE si CERINTELE ETICE din Codul de conduită, etică şi integritate profesională al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamț :

 

a)   respectarea suprematiei Constitutiei si a legii, principiu conform caruia personalul aparatului de specialitate al primarului are îndatorirea de a respecta Constitutia si legile țării

 

b)   profesionalismul, principiu conform căruia personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului are obligatia de a îndeplini  atributiile de serviciu cu responsabilitate, eficiență, corectitudine și constiinciozitate

 

c)   impartialitatea  si nediscriminarea,  principiu conform caruia personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului este obligat sa aiba o atitudine obiectiva, neutra față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuțiilor funcției

 

d)   integritatea  morală,  principiu conform căruia personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori  indirect, pentru el sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu în exercitarea functiei  pe care o detine, sau să abuzeze în vreun fel de aceasta

 

e)   independenta operatională, principiu conform caruia personalul institutiei nu va fi influențat în desfasurarea activității de nici o autoritate publică, instituție sau persoană. Personalul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamt trebuie să se manifeste  liber de orice interes, să nu fie influențat de aspecte personale sau externe, care i-ar  putea  afecta activitatea desfașurată, nu trebuie să se implice, direct sau indirect, să nu accepte nici o formă de intimidare, să nu ia cu împrumut bunuri sau bani și să nu  beneficieze  de servicii sau de alte avantaje, nu  trebuie să se  afle în conflict  de interese sau  sub influențe care ar putea interveni în raționamentul său profesional și genera riscuri privind respectarea acestui principiu

 

f)   confidentialitatea, principiu conform căruia personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului are obligatia de a utiliza și proteja informațiile, pe care nu le va folosi în scop personal, într-o manieră contrară legii

 

g)   libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform caruia personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului poate să exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri

 

h)   obiectivitatea, principiu conform căruia personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului trebuie să trateze toate situațiile întâlnite în activitate conform stării de fapt. De asemenea, personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului trebuie să dea dovadă de corectitudine și să nu îngăduie ca obiectivitatea sa fie afectată de influențe externe sau prejudecăți

 

i)   competența profesională, conform acestui principiu toate situatiile  întâlnite în activitatea  desfașurată vor fi tratate pe baza raționamentului profesional. În exercitarea activității  profesionale, personalul institutiei trebuie să dea dovadă  de atenția  cuvenită,  competență  profesională  și  conștiinciozitate, în conformitate cu standardele aplicabile. Totodata, are obligatia de  a-și menține  cunoștințele  și  aptitudinile profesionale la un nivel  ridicat, care să permit asimilarea celor mai noi exemple de bună practica, legislatie și  tehnici  în domeniu. Angajatii trebuie să posede, de asemenea, experiența necesara funcției, în vederea creșterii eficienței și calității activității desfașurate

 

j)   cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia, în exercitarea functiei și  în îndeplinirea  atributiilor de serviciu, personalul instituției trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu

 

k)   nediscriminarea, principiu fundamental de drept, consacrat de art. 1, alin (1) din Constitutie:  "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări". Acest principiu presupune ocrotirea drepturilor subiective civile fără deosebire pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, ori apartenență la o categorie defavorizată și este consacrat în detaliu în Ordonanta Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

l)   conduita profesională, principiu conform căruia, personalul instituției trebuie să acționeze într-o manieră prin care să evite orice situatie care ar putea discredita activitatea întreprinsă sau instituția pe care o reprezintă. 

 

   În acest sens, trebuie sa respecte o serie de cerinte etice: moralitate în relatiile personale si institutionale interne, externe si internationale / respect si consideratie în toate situatiile, atât fata de sefii ierarhici, cât si fata de  celelalte persoane cu care  intra în contact / impartialitate în activitatea desfasurată / rigurozitate și perseverență / scepticism profesional / responsabilitate profesionala si comportamentala în raport cu întreaga activitate desfășurată / standarde tehnice si profesionale.