Taxe și impozite


 

► Localizare:

          Sediu Direcţiei Taxe şi Impozite este în Piatra Neamț, str. Cuejdi, nr. 1B, clădirea Forum Center

                     - tel. 0233/213884, fax 0233/213894

          Punct de lucru

                     - în incinta Primăriei Municipiului Piatra Neamț, camera 20, parter

 

Program de lucru cu publicul pe perioada stării de alertă:

          • Sediu         

            Luni - 8.00 - 16.30
            Marți - 8.00 - 16.30
            Miercuri 8.00 - 18.30
            Joi - 8.00 - 16.30
            Vineri - 8.00 - 15.30
    Zilnic în intervalul orar 11.30 - 12.00 pauză pentru dezinfecție.

- În zilele de miercuri în intervalul orar 16:30-18:30 se desfășoară doar activitatea de încasare.
- În zilele de vineri, în intervalul orar 14:00 – 15.30 se desfășoară doar activități de încasare, consiliere și primire documente.
- Începând cu ora 15.30, în zilele de vineri se va efectua dezinfecția spațiilor și nebulizarea sistemului de climatizare, măsură ce se va aplica pe perioada stării de alertă.

          Punct de lucru Primaria Municipiului Piatra Neamț, camera 20, parter

            Luni - Joi 8:30 – 16:00
            Vineri 8:30 – 14:00
        Precizăm că începând cu data de 16.03.2020, Direcția Taxe și impozite a municipiului Piatra Neamț își desfășoară activitatea în spațiul situat în Piatra Neamt, str. Cuejdi nr. 1B, Clădirea Mall Forum Center (lângă Piața Centrală).
 

 

Program audiențe

           - detalii (format .pdf)

 

► Notă de informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal de către direcția taxe și impozite a municipiului Piatra Neamț

           - detalii (format .pdf)

 

► Conturi IBAN deschise la Trezoreria Municipiului Piatra Neamţ (detalii .pdf)

 

► Codul de conduită al angajaților Direcției Taxe și Impozite Piatra Neamț (detalii .pdf)

     - formular pentru sesizarea abaterilor de la prevederile Codului de Etică şi Conduită Profesională (detalii .pdf)

 

► Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor (detalii .pdf)

 

► Contribuabilii persoane fizice și juridice beneficiază de o bonificație de 10% la plata cu anticipație a impozitului pe clădiri/teren/mijloace de transport datorat pentru întregul an, până la data de 31 martie 2021, inclusiv. Impozitul anual de pana la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.
► Începând cu data de 07.01.2021 impozitele și taxele locale pot fi achitate prin următoarele modalități de plată:
     - În numerar la ghișeele situate în Piatra Neamț:
• În incinta Mall Forum Center, etaj 3, str. Cuejdi, nr. 1B;
• Str. Ștefan cel Mare nr. 6 – 8, în incinta sediului Primăriei Municipiului Piatra Neamț, camera 20.
     - Prin virament în conturile deschise la Trezoreria municipiului Piatra Neamț;
     - Prin intermediul cardului bancar (P.O.S.), la ghișeele situate în incinta Mall Forum Center, etaj 3, str. Cuejdi, nr. 1B;
     - Online accesând site-ul www.primariapn.ro;
     - Online prin intermediul Sistemului Național de Plată Electronică, accesând site-ului

www.ghiseul.ro;
 

 

Listă funcții personal

 

Listă funcții personal plătit din fonduri publice - venituri brute

           31.03.2021 - detalii         30.09.2020 - detalii

                                                       31.03.2020 - detalii

                                                       30.09.2019 - detalii

                                                       31.03.2019 - detalii

                                                       30.09.2018 - detalii

                                                       31.03.2018 - detalii

                                                       30.09.2017 - detalii

 

 

ANUNȚURI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

pentru ocuparea unor posturi vacante

 

♦ Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț anunţă organizarea concursului de recrutare potrivit dispoziţiilor art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă din cadrul Biroului stabilire/colectare impozite și taxe locale – Serviciul stabilire/ colectare impozite și taxe locale, relații publice și administrativ de: referent clasa III grad profesional superior - 1 post – perioadă nedeterminată, normă întreagă;
                - detalii anunț (format .pdf)

                - atribuții post referent superior (format .pdf)

                - opis documente (format .pdf)
                - postat la data de 03.02.2021
Rezultate  - selecţia dosarelor - 23.02.2021
                - barem de corectare

                - rezultate probă scrisă - 08.03.2021

                - rezultate probă interviu - 10.03.2021

                - rezultate finale - 15.03.2021

 

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea

Direcției Taxe și Impozite

 

♦ OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HCL 84/2001
     - de infiinţare a Direcţiei Taxe şi Impozite a municipiului
Legea nr. 215/23.04.2001*** Republicată
     - privind administraţia publică locală
Legea nr. 544/12.10.2001
     - privind accesul la informaţiile de interes public
HG nr. 123/07.02.2002
     - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 182/12.04.2002
     - privind protectia informaţiilor clasificate
HCL nr. 361/28.11.2019
     - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa 1 (format .pdf)

     - anexa 2 (format .pdf)

HCL nr. 359/28.11.2019
     - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)

HCL nr. 362/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)
HCL nr. 341/28.11.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)

HCL nr. 354/21.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2018

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)
 

 

 

 

 

Acte administrativ fiscale/acte de executare - 2021

 

 

      • Proces verbal din 07.04.2021

Persoane fizice și juridice (detalii) - postat la data de 07.04.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 07.04.2021

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 07.04.2021

 

      • Proces verbal din 06.04.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 06.04.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 06.04.2021

 

      • Proces verbal din 02.04.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 02.04.2021

 

      • Proces verbal din 22.03.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 22.03.2021

 

      • Proces verbal din 04.03.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 04.03.2021

 

      • Proces verbal din 02.03.2021

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 03.03.2021

 

      • Proces verbal din 25.02.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 25.02.2021

 

      • Proces verbal din 24.02.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 24.02.2021

 

      • Proces verbal din 23.02.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 23.02.2021

 

      • Proces verbal din 17.02.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 17.02.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 17.02.2021

 

      • Proces verbal din 16.02.2021

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 16.02.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 16.02.2021

 

      • Proces verbal din 15.02.2021

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 15.02.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 15.02.2021

 

      • Proces verbal din 12.02.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 12.02.2021

 

      • Proces verbal din 05.02.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 05.02.2021

 

      • Proces verbal din 05.02.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 05.02.2021

 

      • Proces verbal din 04.02.2021

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 04.02.2021

 

      • Proces verbal din 03.02.2021

Persoane fizice și juridice (detalii) - postat la data de 03.02.2021

 

      • Proces verbal din 19.01.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 19.01.2021 (invitații premergătoare controlului fiscal)

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 19.01.2021

 

      • Proces verbal din 06.01.2021

Persoane fizice și juridice (detalii) - postat la data de 06.01.2021