Taxe și impozite


 

Localizare:

          Sediu Direcţiei Taxe şi Impozite este în Piatra Neamț, str. Cuejdi, nr. 1B, clădirea Forum Center

                     - tel. 0233/213884, fax 0233/213894

          Punct de lucru

                     - în incinta Primăriei Municipiului Piatra Neamț, camera 20, parter

 

Program de lucru cu publicul pe perioada stării de alertă:

          • Sediu         

            Luni - 8.00 - 16.30
            Marți - 8.00 - 16.30
            Miercuri 8.00 - 18.30
            Joi - 8.00 - 16.30
            Vineri - 8.00 - 15.30
    Zilnic în intervalul orar 11.30 - 12.00 pauză pentru dezinfecție.

- În zilele de miercuri în intervalul orar 16:30-18:30 se desfășoară doar activitatea de încasare.
- În zilele de vineri, în intervalul orar 14:00 – 15.30 se desfășoară doar activități de încasare, consiliere și primire documente.
- Începând cu ora 15.30, în zilele de vineri se va efectua dezinfecția spațiilor și nebulizarea sistemului de climatizare, măsură ce se va aplica pe perioada stării de alertă.

          Punct de lucru Primaria Municipiului Piatra Neamț, camera 20, parter

            Luni - Joi 8:30 – 16:00
            Vineri 8:30 – 14:00
        Precizăm că începând cu data de 16.03.2020, Direcția Taxe și impozite a municipiului Piatra Neamț își desfășoară activitatea în spațiul situat în Piatra Neamt, str. Cuejdi nr. 1B, Clădirea Mall Forum Center (lângă Piața Centrală).
 

 

Program audiențe

           - detalii (format .pdf)

 

Notă de informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal de către direcția taxe și impozite a municipiului Piatra Neamț

           - detalii (format .pdf)

 

Conturi IBAN deschise la Trezoreria Municipiului Piatra Neamţ (detalii .pdf)

 

Codul de conduită al angajaților Direcției Taxe și Impozite Piatra Neamț (detalii .pdf)

     - formular pentru sesizarea abaterilor de la prevederile Codului de Etică şi Conduită Profesională (detalii .pdf)

 

Protocol de conduită de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor (detalii .pdf)

 

Contribuabilii persoane fizice și juridice beneficiază de o bonificație de 10% la plata cu anticipație a impozitului pe clădiri/teren/mijloace de transport datorat pentru întregul an, până la data de 31 martie 2021, inclusiv. Impozitul anual de pana la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.


Începând cu data de 07.01.2021 impozitele și taxele locale pot fi achitate prin următoarele modalități de plată:
     - În numerar la ghișeele situate în Piatra Neamț:
• În incinta Mall Forum Center, etaj 3, str. Cuejdi, nr. 1B;
• Str. Ștefan cel Mare nr. 6 – 8, în incinta sediului Primăriei Municipiului Piatra Neamț, camera 20.
     - Prin virament în conturile deschise la Trezoreria municipiului Piatra Neamț;
     - Prin intermediul cardului bancar (P.O.S.), la ghișeele situate în incinta Mall Forum Center, etaj 3, str. Cuejdi, nr. 1B;
     - Online accesând site-ul www.primariapn.ro;
     - Online prin intermediul Sistemului Național de Plată Electronică, accesând site-ului

www.ghiseul.ro;
 

 

Listă funcții personal

Anunțuri de recrutare și selecție

Contracte și protocoale

Plăți 2021

      - martie

      - aprilie

      - mai

      - iunie

Buget

      - contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli 31.03.2021

Achiziții

Consultare păublică

Structură personal

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea DTI

Acte administrativ fiscale/acte de executare - 2021

 

 

 

Listă funcții personal

 

Listă funcții personal plătit din fonduri publice - venituri brute

           31.03.2021 - detalii         30.09.2020 - detalii

                                                       31.03.2020 - detalii

                                                       30.09.2019 - detalii

                                                       31.03.2019 - detalii

                                                       30.09.2018 - detalii

                                                       31.03.2018 - detalii

                                                       30.09.2017 - detalii

 

 

ANUNȚURI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

pentru ocuparea unor posturi vacante

 

♦ Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț anunţă organizarea concursului de recrutare potrivit dispoziţiilor art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacantă din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane – Serviciul evidență contabilă, resurse umane, evidență venituri/ amenzi, urmărire și executare silită de:
● inspector clasa I grad profesional asistent - 1 post – perioadă determinată. Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână.
                - detalii anunț (format .pdf)

                - atribuții post inspector asistent (format .pdf)

                - opis documente (format .pdf)
                - postat la data de 15.06.2021
Rezultate  - selecţia dosarelor - 23.06.2021

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 30.06.2021

                - rezultate finale (format .pdf) - 06.07.2021

 

 

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea

Direcției Taxe și Impozite

 

♦ OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HCL 84/2001
     - de infiinţare a Direcţiei Taxe şi Impozite a municipiului
Legea nr. 215/23.04.2001*** Republicată
     - privind administraţia publică locală
Legea nr. 544/12.10.2001
     - privind accesul la informaţiile de interes public
HG nr. 123/07.02.2002
     - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 182/12.04.2002
     - privind protectia informaţiilor clasificate
HCL nr. 361/28.11.2019
     - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa 1 (format .pdf)

     - anexa 2 (format .pdf)

HCL nr. 359/28.11.2019
     - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)

HCL nr. 362/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)
HCL nr. 341/28.11.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)

HCL nr. 354/21.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2018

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)
 

 

 

 

 

Acte administrativ fiscale/acte de executare - 2021

 

 

     • Proces verbal din 24.09.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 24.09.2021

 

     • Proces verbal din 22.09.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 22.09.2021

 

     • Proces verbal din 17.09.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 17.09.2021

 

     • Proces verbal din 16.09.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 16.09.2021

 

     • Proces verbal din 15.09.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 15.09.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 15.09.2021

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 15.09.2021

 

     • Proces verbal din 02.09.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 02.09.2021

 

     • Proces verbal din 25.08.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 25.08.2021

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 25.08.2021

 

     • Proces verbal din 23.08.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 23.08.2021

 

     • Proces verbal din 19.08.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 19.08.2021

 

     • Proces verbal din 16.08.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 16.08.2021

 

     • Proces verbal din 13.08.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 13.08.2021

 

     • Proces verbal din 09.08.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 09.08.2021

 

     • Proces verbal din 03.08.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 03.08.2021

 

     • Proces verbal din 30.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 30.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 30.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 30.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 30.07.2021

 

     • Proces verbal din 27.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 27.07.2021

 

     • Proces verbal din 20.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 20.07.2021

 

     • Proces verbal din 13.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 13.07.2021

 

     • Proces verbal din 12.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 12.07.2021

 

     • Proces verbal din 09.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 09.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 09.07.2021

 

     • Proces verbal din 07.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 07.07.2021

 

     • Proces verbal din 02.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 02.07.2021

 

     • Proces verbal din 01.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 01.07.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 01.07.2021

 

      • Proces verbal din 30.06.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 30.06.2021

 

      • Proces verbal din 29.06.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 29.06.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 29.06.2021

 

      • Proces verbal din 15.06.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 15.06.2021

 

      • Proces verbal din 14.06.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 14.06.2021

 

      • Proces verbal din 11.06.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 11.06.2021

 

      • Proces verbal din 07.06.2021

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 07.06.2021

 

      • Proces verbal din 03.06.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 03.06.2021

 

      • Proces verbal din 02.06.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 02.06.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 02.06.2021

 

      • Proces verbal din 27.05.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 28.05.2021

 

      • Proces verbal din 24.05.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 24.05.2021

 

      • Proces verbal din 19.05.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 19.05.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 19.05.2021

 

      • Proces verbal din 18.05.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 19.05.2021

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 19.05.2021

 

      • Proces verbal din 14.05.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 14.05.2021

 

      • Proces verbal din 13.05.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 13.05.2021

 

      • Proces verbal din 12.05.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 12.05.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 12.05.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 12.05.2021

 

      • Proces verbal din 11.05.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 12.05.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 12.05.2021

 

      • Proces verbal din 10.05.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 11.05.2021

 

      • Proces verbal din 28.04.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 28.04.2021

 

      • Proces verbal din 26.04.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 26.04.2021

 

      • Proces verbal din 20.04.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 20.04.2021

 

      • Proces verbal din 16.04.2021

Persoane fizice și juridice (detalii) - postat la data de 16.04.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 16.04.2021

Persoane fizice și juridice (detalii) - postat la data de 16.04.2021

 

      • Proces verbal din 12.04.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 12.04.2021

 

      • Proces verbal din 07.04.2021

Persoane fizice și juridice (detalii) - postat la data de 07.04.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 07.04.2021

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 07.04.2021

 

      • Proces verbal din 06.04.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 06.04.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 06.04.2021

 

      • Proces verbal din 02.04.2021

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 02.04.2021